Ngày 28/10/2019, đấu giá xe mô tô Honda tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/10/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đắk Tô ủy quyền như sau: