Ngày 27/9/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 do Chi cục thi hành án dân sự quận Tân phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam.

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 10 giờ 00 ngày 27/9/2019, địa điểm tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam, số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tên tài sản: Tài sản tiêu hủy đã qua sử dụng, gồm:

- Phế liệu của xe gắn máy các loại đã qua sử dụng: 13 chiếc.

- Điện thoại di động các loại đã hư, cũ: 34 cái.

- Laptop Sony Vario: 01 cái.

- Máy mài cầm tay: 01 cái.

- Xe đạp: 01 cái.

3.2 Nơi có tài sản đấu giá: Kho Công sản quận Tân Phú số 16-18 (số cũ 04) Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm của sản tiêu hủy đã qua sử dụng là 14.665.000 đồng (Mười bốn triệu sáu trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% tổng giá trị tài sản của từng tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, các ngày 24/9/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/9/2019, nộp vào Tài khoản Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam. Tài khoản số 13810000206476, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bến Nghé.

5. Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 23/9/2019 và 24/09/2019. Tại Kho Công sản quận Tân Phú số 16-18 (số cũ 04) Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 12/9/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 25/9/2019.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

- Địa điểm: tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Là pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình bốc vác, vận chuyển tài sản ra khỏi Kho Công sản Quận.

+ Chịu trách nhiềm về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường khu vực Kho công sản Quận Tân Phú, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu xẩy ra sự cố.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đấu giá Việt Nam để mua hồ sơ đấu giá.

Về file tập tin dạng Word, Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú đã gửi vào thư điện tử (email) theo địa chỉ: taisancong@mof.gov.vn.

Đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công quan tâm và sớm đăng tải thông tin đấu giá tài sản tịch thu do Chi cục thi hành án dân sự quận Tân phú giao (đợt 2) lên Trang thông tin điện tử về tài sản công.