Ngày 27/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 27/9/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin ủy quyền như sau: