Ngày 27/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/7/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Địa chỉ: Tòa nhà Anh Minh, số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 7h00 ngày 27/7/2019;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường Ủy ban nhân dân xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ: Quyền sử dụng 44 ô đất ở tại khu Đồng Giỏ, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:

Tên ô đất

Diện tích

(m2/1 ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước cho 1 ô đất (đồng)

Bước giá

(đồng/m2)

Tiền mua HS mời tham gia đấu giá (đồng)

Ô số 01 đến

Ô số 05

100.0

3,000,000

300,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 06

110.0

3,000,000

330,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 07

136.0

3,000,000

408,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 08

132.0

1,500,000

198,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 09 đến

Ô số 12

120.0

1,500,000

180,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 13

100.0

1,500,000

150,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 14

100.0

1,700,000

170,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 15

120.0

1,700,000

204,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 16 đến Ô số 18

120.0

1,500,000

180,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 19

140.0

1,500,000

210,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 23 đến Ô số 25

120.0

1,500,000

180,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 26

119.0

1,700,000

202,300,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 27

120.0

1,700,000

204,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 28 đến Ô số 32

120.0

1,500,000

180,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 33

148.0

1,500,000

222,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 34

170.0

1,500,000

255,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 35, 36

160.0

1,500,000

240,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 37, 38

140.0

1,500,000

210,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 39

139.0

1,700,000

236,300,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 40

140.0

1,700,000

238,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 41,42

140.0

1,500,000

210,000,000

30,000,000

50,000

200,000

Ô số 45 đến Ô số 49

100.0

3,000,000

300,000,000

30,000,000

50,000

200,000

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 17/7/2019 (Trong giờ hành chính).

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 12/7/2019 đến ngày 24/7/2019 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại:

- Điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao. ĐT: 0985 444 447 (Ms Hà);

- Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – tòa nhà Anh Minh số 1512 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 818 999.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản:

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

Số tài khoản: 033704063457777 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu. Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, đại diện hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để xây nhà ở và hoạt động dịch vụ, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, đại diện hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447.

- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao - khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.