Ngày 27/6/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện A Lưới thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/6/2019 như sau: