Ngày 27/5/2019, đấu giá hàng hóa tịch thu sung công quỹ tại tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 27/5/2019 do Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an tỉnh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá 08 lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Lô 01: Quần áo; Lô 02: Vải, giày dép, giỏ xách; Lô 03: Điện – điện tử; Lô 04: Phụ kiện điện thoại; Lô 05: Phụ tùng xe; Lô 06: Các mặt hàng khác; Lô 07: Quần áo, giày dép, giỏ xách; Lô 08: Điện – điện tử, bàn giao theo hiện trạng thực tế.

Giá khởi điểm từng lô: Lô 01: 201.990.000 đồng; Lô 02: 52.830.000 đồng; Lô 03: 233.700.000 đồng; Lô 04: 11.899.000 đồng; Lô 05: 69.710.000 đồng; Lô 06: 226.379.000 đồng; Lô 07: 23.586.300 đồng; Lô 08: 48.847.500 đồng.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/5/2019 đến ngày 24/5/2019, tại địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian, địa điểm bán hồ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 24/5/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Lô 01, 03, 06: 200.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 02, 05: 150.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 07, 08:100.000 đồng/01 hồ sơ; Lô 04: 50.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: Lô 1: 403.000.000 đồng; Lô 2: 10.500.000 đồng; Lô 3: 46.700.000 đồng; Lô 4: 2.300.000 đồng; Lô 5:13.900.000 đồng; Lô 6: 45.200.000 đồng; Lô 7: 4.700.000 đồng; Lô 8: 9.700.000 đồng.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức khi đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, cách thức ghi phiếu, thời gian nộp phiếu theo hướng dẫn, khi nộp phiếu trả giá phải nộp khoản tiền đặt trước nêu trên vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 22/5/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 24/5/2019).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 27/5/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Địa chỉ: Số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3964564.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.