Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 15A Lê Lợi, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại số 31, Đường Hưng Đạo Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Chi tiết:

- Quyền sử dụng đất: Thửa đất số 332, tờ bản đồ số 14, địa chỉ thửa đất: Khóm Hưng Đạo Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Diện tích đất: 85.7 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ. Thời hạn sử dụng: Đến 01/08/2056. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Công trình xây dựng trên đất: Loại nhà: Nhà làm việc. Cấp nhà: Cấp 3. Diện tích xây dựng: 79.2 m2. Diện tích sử dụng: 123.2 m2.

Giá khởi điểm: 1.802.535.000 đồng. Số tiền đặt trước: 180.250.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 24/12/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 05/12/2018 đến hết ngày 24/12/2018 (trong giờ hành chính) tại số 31, Đường Hưng Đạo Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 27/12/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long. Số 15A, Lê Lợi, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Thông báo dừng tổ chức cuộc đấu giá tài sản

Ngày 05/12/2018 và ngày 10/12/2018 Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lam Sơn có đăng thông báo đấu giá trên Báo Đấu thầu về việc đấu giá tài sản:

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình trên đất tại số 31, Đường Hưng Đạo Vương, P.1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Giá khởi điểm: 1.802.535.000 đồng. Số tiền đặt trước: 180.250.000 đồng.

Nay, vì giấy tờ, hồ sơ pháp lý tài sản không đầy đủ, chưa đủ điều kiện để tổ chức đấu giá tài sản. Nên chúng tôi thông báo dừng tổ chức cuộc tổ chức đấu giá tài sản trên. Đề nghị những khách hàng quan tâm, mua hồ sơ, liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hoàn lại phí hồ sơ theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.