Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 27/12/2018 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quảng Xương, QL 1A, thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: 08 giờ 30 phút ngày 27/12/2018 tại UBND xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 29 lô đất tại MBQH số 39, 40 UB/TN-MT ngày 28/05/2018 thuộc xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

MBQH số 39 UB/TN-MT ngày 28/5/2018:

+ Phía Đông:  Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Tây:     Giáp đường thôn.

+ Phía Nam:     Giáp đường liên thôn.

+ Phía Bắc:     Giáp đất nông nghiệp

MBQH số 40 UB/TN-MT ngày 28/5/2018:

+ Phía Đông:  Giáp đất nông nghiệp.

+ Phía Tây:     Giáp đường thôn.

+ Phía Nam:     Giáp đường nông thôn.

+ Phía Bắc:     Giáp đất liên thôn.

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 7.422 m2

- Đất đấu giá lần này là: 7.422 m2

+ Từ lô 01 đến lô 29 MBQH số 39 UB/TN-MT ngày 28/05/2018 đều có diện tích: 150 m2

+ Từ lô 01 đến lô 06 MBQH số 40 UB/TN-MT ngày 28/05/2018 đều có diện tích: 112 m2

+ Từ lô 07 đến lô 22 MBQH số 40 UB/TN-MT ngày 28/05/2018 đều có diện tích: 150 m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã có hạ tầng

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ

- Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dài

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế.

5. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

5.2. Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 580 580 241 309 99999 tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá.

- Số tiền đặt trước:

+ Từ lô 01 đến lô 29 MBQH số 39 UB/TN-MT ngày 28/05/2018: 36.000.000 đồng

+ Từ lô 01 đến lô 06 MBQH số 40 UB/TN-MT ngày 28/05/2018: 26.000.000 đồng

+ Từ lô 07 đến lô 22 MBQH số 40 UB/TN-MT ngày 28/05/2018: 36.000.000 đồng

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018 tại UBND xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 12/12/2018 đến 16 giờ 30 phút ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên . Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 100.000 đồng

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu riêng lẻ từng lô.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu 01 vòng duy nhất)

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số 58/61 Triệu Quốc Đạt, phường Tân Sơn, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.