Ngày 27/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 1.148,7 m2 đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá đất vào ngày 27/12/2018 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 11 lô đất tại Khu trung tâm thương mại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền

2. Diện tích đất: 1.148,7 m2;

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 

Số
TT

Ký hiệu lô đất theo bản vẽ quy hoạch

hiệu

thửa

đất

Tờ

bản

đồ

số

Diện tích (m2)

Khu vực/Vị trí

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

 

 

Bước giá

1

Lô E1

T1180

21

115,5

Vị trí 2, Tỉnh lộ 11A, đoạn từ cổng chào thôn Đức Trọng đến giáp ranh thị trấn Sịa

1.000.000

115.500.000

12.000.000

4.000.000

2

Lô E2

T1181

21

90,0

900.000

81.000.000

12.000.000

4.000.000

3

Lô E5

T1184

21

90,0

900.000

81.000.000

12.000.000

4.000.000

4

Lô E6

T1185

21

90,0

900.000

81.000.000

12.000.000

4.000.000

5

Lô E7

T1186

21

137,7

1.000.000

137.700.000

14.000.000

4.000.000

6

Lô E8

T1187

21

150,0

900.000

135.000.000

14.000.000

4.000.000

7

Lô E9

T1188

21

90,0

800.000

72.000.000

11.000.000

4.000.000

8

Lô E10

T1189

21

90,0

800.000

72.000.000

11.000.000

4.000.000

9

Lô E11

T1190

21

90,0

800.000

72.000.000

11.000.000

4.000.000

10

Lô E13

T1192

21

90,0

800.000

72.000.000

11.000.000

4.000.000

11

Lô E14

T1193

21

115,5

900.000

103.950.000

11.000.000

4.000.000

 

TỔNG

 

 

1.148,7

 

1.023.150.000

131.000.000

 

III. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00’’ ngày 24/12/2018 tại vị trí đất theo thông báo đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00’’ ngày 24/12/2018 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế theo theo đúng thời gian quy định.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 24/12/2018 đến ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số 55110000647573 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế (41 Hùng Vương-TP Huế)

* Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00’’ ngày 24/12/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 27/12/2018 tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

V. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

VI. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - 22 Tố Hữu, Huế. ĐT: 0234.3832542-0914079393.

- Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền. ĐT: 0234.3556606