Ngày 26/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/9/2019 do Chi cục thi hành án dân sự  huyện Long Mỹ ủy quyền như sau: