Ngày 26/8/2019, đấu giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Lương thực Phú Vĩnh

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC)thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/8/2019 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Đ/c: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là các tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Lương thực Phú Vĩnh, VAMC đã mua khoản nợ của Agribank chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng mua bán nợ số 5280/2018/HĐMBN/AGRIBANKCNSG-VAMC ngày 07/12/2018. Chi tiết tài sản bảo đảm gồm:

2.1. Nhóm tài sản 1 gồm:       

a) Tài sản bảo đảm thuộc sở hữu Công ty CP Lương thực Phú vĩnh gồm: 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hệ thống công trình phụ trợ, hệ thống máy móc, thiết bị bảo quản và chế biến lúa gạo) tại xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và 06 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (công trình phụ trợ và máy móc thiết bị) tại Ấp Thanh niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

b) Tài sản bảo đảm bên thứ ba gồm: 08 Quyền sử dụng đất tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và 02 Quyền sử dụng đất tại Ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; 05 Quyền sử dụng đất, 02 quyền sở hữu nhà ở tại Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang và 04 Quyền sử dụng đất tại Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang.

2.2. Nhóm tài sản 2 (các quyền sử dụng đất trồng lúa của bên thứ ba) gồm: 01 Quyền sử dụng đất tại Ấp Thanh niên, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang và 08 Quyền sử dụng đất tại Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang.

(Thông tin chi tiết tài sản đấu giá được nêu chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

3. Giá khởi điểm:

- Nhóm tài sản 1: 167.116.665.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy tỷ, một trăm mười sáu triệu, sáu trăm sáu mươi lăm ngàn đồng). Giá không áp dụng VAT.

- Nhóm tài sản 2: 13.830.335.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, tám trăm ba mươi triệu, ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng). Giá không áp dụng VAT.

4. Tiền đặt trước:

- Nhóm tài sản 1: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).

- Nhóm tài sản 2: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến hết ngày 22/08/2019 tại trụ sở VAMC (bán và tiếp nhận hồ sơ) và VAMC - Chi nhánh TP.HCM (bán hồ sơ).

6. Thời gian đăng ký, tổ chức đi xem xét hiện trạng tài sản đấu giá: Đăng ký đi xem tài sản: Từ khi thông báo đấu giá đến hết ngày 19/08/2019 tại trụ sở VAMC; Tổ chức đi xem tài sản: Từ ngày 20/08/2019 đến hết ngày 21/08/2019 tại các địa điểm của tài sản bảo đảm nêu tại mục 2 (VAMC chỉ tổ chức đi xem tài sản đối với các khách hàng đã mua hồ sơ đấu giá và nộp đơn đăng ký đúng thời gian quy định).

7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/08/2019 đến 17h00, ngày 23/08/2019.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 26/08/2019 tại VAMC chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 6, Tòa nhà Sài Gòn Plaza, số 24 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc, giờ hành chính). Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Hà. Điện thoại: 0917.393.686; Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.