Ngày 26/7/2019, đấu giá quyền thuê mặt bằng đậu xe taxi tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/7/2019 do Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê mặt bằng đậu xe taxi đưa rước khách tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ năm 2019 do Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá:

+ Vị trí và diện tích cho thuê: Khuôn viên của bệnh viện, diện tích 250m2.

+ Thời gian cho thuê: 12 tháng (kể từ ngày ký kết Hợp đồng thuê).

Hồ sơ đăng ký phải đáp ứng các điều kiện do Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ quy định và xét duyệt. Hồ sơ đủ điều kiện sẽ được đăng ký đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 24/7/2019 tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, số 345 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 24/7/2019 tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng/tháng. (Tiền đặt trước 180.000.000 đồng, thu từ ngày 22/7/2019 đến 09 giờ ngày 24/7/2019).

Toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được dùng để thanh toán cho số tiền thuê mặt bằng phải trả lần đầu (03 tháng) và tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng theo yêu cầu của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.

5. Thời gian, địa điểm, Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 24/7/2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 26/7/2019 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bằng lời nói, Phương thức đấu giá trả giá lên tại cuộc đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292.3828864; Fax: 0292.3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.