Ngày 26/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 26/6/2019 do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ủy quyền như sau: