Ngày 26/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá như sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Phú, địa chỉ: ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang;

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú, địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

I/ Tài sản đấu giá:

1. Quyền sử dụng đất ở đô thị tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang, cụ thể:

+ Thửa đất số: 29, tờ bản đồ số: 33, diện tích: 12,0 m2 (mười hai mét vuông);

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT);

+ Tài sản gắn liền với đất: không có;

+ Thời gian sử dụng đất: Lâu dài;

+ Hình thức giao đất: đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

+ Vị trí đất: Vị trí 1, đường Thoại Ngọc Hầu (ngã 3 Mũi Tàu – Ngã 4 Nguyễn Trãi)

2. Quyền sử dụng đất ở nông thôn tại khu dân cư Trung tâm thương mại Vịnh Tre, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, cụ thể: nền số 43, lô số 07, diện tích: 80m2 thuộc dự án khu dân cư Trung tâm thương mại Vịnh Tre (hình thành trong tương lai). Hình thức giao đất: đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất. Cán bộ công chức đang làm việc tại Châu Phú được đăng ký tham gia đấu giá.

II/ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, người đăng ký tham gia đấu giá còn phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Tổ chức, cá nhân có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường, và kiến trúc.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương và nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

III/ Giá khởi điểm của tài sản:

Tài sản 1: 64.440.000 đồng (sáu mươi bốn triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tài sản 2: 149.600.000 đồng (một trăm bốn chín triệu sáu trăm ngàn đồng).

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản ở mục 1: từ ngày 18/3/2019 đến 10 giờ ngày 24/4/2019 tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản ở mục 2: từ ngày 18/3/2019 đến 10 giờ ngày 24/4/2019 tại xã Vịnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản 1: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ ngày 24/4/2019 tại trụ sở Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản 2: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ ngày 24/4/2019 tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú, địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 1: 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng).

- Giá bán một hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 2: 200.000 đồng (hai ngàn đồng).

- Tiền đặt trước tài sản 1: 20% trên giá khởi điểm của tài sản = 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng).

- Tiền đặt trước tài sản 2: 5% trên giá khởi điểm của tài sản = 7.480.000 đồng (bảy triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng).

- Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên cao hơn giá khởi điểm.

Mọi chi tiết liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang - số 42 đường số 7 khu Tây Đại học An Giang, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại số: 0296 3 555533./.