Ngày 26/2/2019, đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

(BĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/2/2019 do Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ý Yên và xã Yên Bình ủy quyền như sau: