Ngày 26/11/2018, đấu giá 70,034 m3 gỗ các loại từ nhóm IIA đến nhóm VIII tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/11/2018 do Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn.

3. Tài sản đấu giá: Lô 70,034 m3 gỗ các loại từ nhóm IIA đến nhóm VIII.

Nơi bảo quản tài sản: Tại các Trạm Kiểm lâm, Đội KLCĐ&PCCCR thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Don.

4. Tổng giá khởi điểm: 1.160.118.930 đồng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 07/11/2018 đến 17 giờ 00, ngày 23/11/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước: 232.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi hai triệu đồng).

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 26/11/2018 tại Hội trường của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.