Ngày 26/02/2019, đấu giá trang thiết bị của nhà trường đã qua sử dụng của Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/02/2019 do Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh– địa chỉ tại Tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - thông báo cuộc đấu giá tài sản:

2.  Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ – Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản đấu giá: Trang thiết bị của nhà trường đã qua sử dụng (có bản phụ lục kèm theo).

Nơi có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ – Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá

- Giá khởi điểm: 39.395.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi chín triệu ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng chẵn).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Bước giá: 200.000 VNĐ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

5. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 20/02/2019 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/02/2019 đến ngày 23/02/2019 (trong giờ hành chính).

b. Mua hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

c. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là: 100.000 VNĐ/ hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu. Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh số: 033704063457777 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá là: 10h30 ngày 26/02/2019.

b. Địa điểm Tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – tầng 7, tòa nhà MB Việt Trì, số 1596 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh. Điện thoại: 02103 818 999.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 03/2019/TB-ĐGAM ngày 11/02/2019 của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh) 

I

Trangthiếtbị

Đơnvị

Số lượng

Nămsảnxuất

1

Cưa đĩa có cánh tay đòn hướng tâm

Cái

1

2004

2

Máy khoan đổi chiều

Cái

1

2004

3

Cưa vòng lượn

Cái

1

2004

4

Máy bào cuốn

cái

1

2004

5

Máy cưa làm mộng cắt ván

cái

1

2004

6

Máy dọc đứng

cái

1

2004

7

Máy đánh nhẵn băng

cái

1

2004

8

Máy hút mùn cưa

cái

1

2004

9

Máy khoan bàn

cái

1

2004

10

Máy khoan ngang

cái

1

2004

11

Máy làm mộng quả bàng

cái

1

2004

12

Máy phay

cái

2

2015

13

Bản vẽ 1000x1000x900

Cái

1

14

Các Loại lưỡi cắt

Cái

40

15

Cầu bào bằng gỗ có ê tô

cái

3

16

Máy khoan Makita

cái

1

17

Máy bào

cái

6

18

Máy đánh giáp

chiếc

1

19

Máy đánh nhẵn rung

chiếc

1

20

Máy mài soi

chiếc

2

21

Máy mài cầm tay

chiếc

1

22

Vam kẹp máy CNC đục gỗ

chiếc

20

* Trang thiết bị trên thuộc quyền quản lý và sử dụng của Trường cao đẳng nghề Phú Thọ là máy móc thiết bị đã hết khấu hao.