Ngày 26/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/01/2019 do Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất huyện Thanh Sơn

(Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: QSD 36 ô đất tại xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ như sau: + Diện tích các ô từ: 100m2đến 160m2; (Danh sách đính kèm)

+ Giá khởi điểm: từ 800.000 đồng /m2 đến 1.500.000 đồng /m2

+ Tiền đặt trước : Từ 25.000.000 đồng /ô đến 42.000.000 đồng /ô

+ Phí hồ sơ: Từ 100.000 đồng /hồ sơ đến 200.000 đồng /hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 17/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (Giờ hành chính), tại thực địa khu Đa Nghệ, xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày đăng thông báo cho đến hết 16h00’ ngày 24/01/2019 tại UBND xã Thắng Sơn và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

+ Thời gian nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/01/2019 cho đến hết 16h00’ ngày 24/01/2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

5. Nộp tiền đặt trước:

-Nộp tiền vào tài khoản số: 2715201004921 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Thanh Sơn. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

(Lưu ý: Phí chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản do người tham gia đấu giá chịu, không tính lãi khoản tiền đặt trước).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến ngày 24/01/2019 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Tổ chức vào hồi 08h00’ ngày 26/01/2019 tại Hội trường UBND xã Thắng Sơn.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn - Đ/c: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.