Ngày 25/9/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 25/9/2019 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2) Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo. Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá (lần 2) tại Khu đất lò gạch bản Chấng (cũ), xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (gồm 04 thửa đất) chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá.

4) Nơi có tài sản đấu giá: xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (04 thửa đất): 3.917.760.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm mười bảy triệu, bẩy trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

- Tổng diện tích (04 thửa đất): 356,16 m2

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 23/9/2019 tại thực địa thửa đất đấu giá thuộc địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ ngày 23/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên và Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo

Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/ thửa đất.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ ngày 23/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên và Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo.

- Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Các ngày 20/9/2019 và ngày 23/9/2019 (trong giờ hành chính).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 195.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất và nộp vào tài khoản số 36010000466226 Tại Ngân hàng BIDV tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản và nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Nhà khách UBND huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo. ĐT: 0215 3860 818 

DANH SÁCH THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

STT

Thửa đất số

Loại đất

Địa chỉ khu đất

Diện tích (m2)

 

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

02

ONT

Tại bản Chấng, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo

89,04

 

11.000.000

979.440.000

195.000.000

500.000

2

03

ONT

89,04

 

11.000.000

979.440.000

195.000.000

500.000

3

04

ONT

89,04

 

11.000.000

979.440.000

195.000.000

500.000

4

05

ONT

89,04

 

11.000.000

979.440.000

195.000.000

500.000

Tổng cộng

356,16

 

3.917.760.000

780.000.000

2.000.000