Ngày 25/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất vào ngày 25/8/2019 như sau:

1. Thông tin các thửa đất đấu giá huyện Gia Lâm:

(1) khu X1 thôn Vàng, xã Cổ Bi: Thửa VT1.3; diện tích 62,9 m2; giá khởi điểm: 19.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 170.000.000 đ; tiền hồ sơ: 500.000đ;

(2) khu X3 Hồ Voi, xã Cổ Bi:

(i) Thửa VT3.8; diện tích: 50,5 m2; giá khởi điểm: 26.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 190.000.000đ;

(ii) Thửa VT3.9: diện tích: 61,3 m2; giá khởi điểm: 19.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 170.000.000 đ; tiền hồ sơ chung: 500.000 đ/hs;

(3) Xã Kim Lan:

(i) Khu X7: Gồm 05 thửa: LK1, LK2, LK5, LK6, LK7; tổng diện tích: 363,6 m2; giá khởi điểm: 5.700.000 đ/m2; tiền đặt trước: 60.000.000 đ/thửa; tiền hồ sơ: 200.000 đ/hs

(ii) Khu X17: Gồm 02 thửa: LK2, LK11; tổng diện tích: 196,9 m2; giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 70.000.000đ/thửa; tiền hồ sơ: 500.000 đ/hs;

(4) X5, X8 xã Văn Đức: Giá khởi điểm: 6.500.000 đ/m2; tiền hồ sơ: 200.000 đ/hs;

(i) NO1: Gồm 12 thửa từ thửa 1 đến 12; tổng diện tích: 941,3 m2; tiền đặt trước: 80.000.000 đ/thửa;

(ii) NO2: Gồm 21 thửa từ thửa 1 đến 21; tổng diện tích: 1.757,5 m2; tiền đặt trước: 80.000.000 đ/thửa;

(iii) NO3: Gồm 04 thửa từ thửa 1 đến 4; tổng diện tích: 371,9 m2; tiền đặt trước: 80.000.000 đ/thửa;

(iv) NO4: Gồm 15 thửa từ thửa 1 đến 15; tổng diện tích: 1.424,8 m2; tiền đặt trước: 90.000.000 đ/thửa;

(v) NO5: Gồm 07 thửa từ thửa 1 đến 7; tổng diện tích: 529,4 m2; tiền đặt trước: 90.000.000 đ/thửa;

(5) khu X3 xã Văn Đức: Thửa LK28; diện tích: 197 m2; giá khởi điểm: 7.000.000 đ/m2; tiền đặt trước: 150.000.000 đ; tiền hồ sơ: 500.000 đ;

Bước giá áp dụng chung: 200.000 đ/m2.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá từng thửa bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ 06/08/2019 đến ngày 22/08/2019 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Gia Lâm (http://www.gialam.hanoi.gov.vn). Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm hoặc gửi thư đảm bảo đến Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm. Địa chỉ: Số 2 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội). (Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện).

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Các ngày 21/08 và 22/08/2019 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin sau: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. Số TK: 21210002353333 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ (BIDV - CN Tây Hồ). Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký đấu giá (CMND) …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với thửa đất: ... khu … xã …, huyện Gia Lâm.

5. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày: 08 và 09/08/2019 (giờ hành chính).

6. Xét điều kiện tham gia đấu giá: Ngày 23/08/2019 tại tại Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30, ngày 25/08/2019 tại Hội trường Khu B2 trụ sở UBND huyện Gia Lâm.

* Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619;

Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm. ĐT: 024.38768.930.

THÔNG BÁO TẠM DỪNG TRIỂN KHAI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá như sau:

Tạm dừng triển khai thực hiện tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất các khu đất: X1 thôn Vàng xã Cổ Bi; X3 khu Hồ Voi, xã Cổ Bi; xã Kim Lan; khu X5, X8 thôn Chử Xá, xã Văn Đức và khu X3 thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội (dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 25/08/2019).

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619; Ban QLDA ĐTXD huyện Gia Lâm. ĐT: 028.38768.930.