Ngày 25/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tây Hồ, Hà Nội

(BĐT) - UBND phường Tứ Liên mời tham gia đấu giá cho thuê đất sản xuất nông nghiệp tại khu ao Các Táng, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội vào ngày 25/7/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: Khu ao Các Táng, tổ 36, cụm 5, phường Tứ Liên: 07 thửa. Giá khởi điểm: 6.300 đồng/ m2/ năm. Tiền đặt trước: 3.000.000 đ. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đ/ hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08h30’, ngày 25/07/2019 (thứ Năm) tại UBND phường Tứ Liên.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ tại UBND phường Tứ Liên vào ngày 08/07/2019 và ngày 09/07/2019 (trong giờ hành chính).

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá, xác định điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 04/07/2019 đến 17h00”, phút ngày 22/07/2019 (trong giờ hành chính, trừ Thứ 7 Chủ nhật) tại Phòng Kế toán - UBND phường Tứ Liên.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 22/07/2019 và ngày 23/07/2019 (trong giờ hành chính) bằng hình thức nộp tiền mặt.

- Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá vào ngày 24/07/2019.

Mọi thông tin liên hệ: UBND phường Tứ Liên. Địa chỉ: Số 30 ngõ 124 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02437182243.