Ngày 25/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long và UBND phường Nhân Hòa thông báo đấu giá Quyền sử dụng 38 suất đất để xây dựng nhà ở tại Khu dân cư mới phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vào ngày 25/5/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm (GKĐ):

- Khu 01 (01 suất): GKĐ là 12.000.000 đ/ m2. DT 80.90 m2.

- Khu 06 và 08 (02 suất): GKĐ là 10.000.000 đ/ m2. DT 100.00 m2; 104.20 m2.

- Khu 09 đến 19 (11 suất): GKĐ là 8.000.000 đ/ m2. DT từ 100 m2 đến 130 m2.

- Khu 23 (01 suất): GKĐ là 10.000.000 đ/ m2. DT 98 m2.

- Khu 24 đến 30 (07 suất): GKĐ là 8.000.000 đ/ m2. DT 92.50 m2.

- Khu 43 (01 suất): GKĐ là 8.000.000 đ/ m2. DT 92.50 m2.

- Khu 46 đến 51 (06 suất): GKĐ là 8.000.000 đ/ m2. DT 67.50 m2.

- Khu 52 đến 55 (04 suất): GKĐ là 8.000.000 đ/ m2. DT từ 60 m2  đến 67.50 m2.

- Khu 64 (01 suất): GKĐ là 10.000.000 đ/ m2. DT 65.50 m2.

- Khu 76 đến 79 (04 suất): GKĐ là 8.000.000 đ/ m2. DT 67.50 m2.

2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/ 01 suất đất.

3. Tiền mua hồ sơ: 300.000 đồng/ 01 hồ sơ.

4. Xem tài sản: Ngày 09, 10/05/2019.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 07h30’, ngày 25/05/2019 (thứ Bẩy) tại hội trường UBND phường Nhân Hòa.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

7. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký, mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước như sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 09/05/2019 đến 17h00, ngày 22/05/2019 (trong giờ hành chính) tại UBND phường Nhân Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 21, 22/05/2019 theo hướng dẫn tại Quy chế đấu giá.

Mọi thông tin liên hệ: UBND phường Nhân Hòa - ĐT: 0321.3943685 và Công ty Đấu giá Hợp danh

Đại Dương Long - ĐT: 0243.6252358 hoặc 0988876556.