Ngày 25/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất Bến Tre ủy quyền vào ngày 25/10/2018 như sau: