Ngày 25/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền vào ngày 25/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số 58/61 Triệu Quốc Đạt, phườngTân Sơn, thành phố Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 14h00’ ngày 25 tháng 10 năm 2018 tại UBND xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đấu giá là 25 lô đất tại khu dân cư xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, thuộc MBQH số 485 ngày 31/3/2017 của UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Mục đích sử dụng: Đất ở (xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy hoạch và thiết kế được phê duyệt);

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Giao lâu dài.

- Hiện trạng quyền sử dụng đất: Khu đất đã có đường giao thông và đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo MBQH được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5.Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

5.1 Giá khởi điểm của từng lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

5.2 Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 05,% đối với tổ chức và 1% đối với hộ gia đình, cá nhân cộng với mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền đặt trước:

+ 15.000.000 đồng/ 01 hồ sơ lô 11 và 12;

+ 20.000.000đồng/ 01 hồ sơ từ lô 06 đến lô 10; từ lô 13 đến lô 21; từ lô 23 đến lô 31;

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, số tài khoản: 15 08 79 999 01 tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) – chi nhánh Thanh Hoá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 19/10/2018; ngày 22/10/2018 và ngày 23/10/2018 (trong giờ hành chính).

7. Đối tượng tham gia: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định pháp luật.Chi tiết quy định trong hồ sơ đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 22/10/2018 tại khu đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá: Từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 22/10/2018 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên. Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Phí mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá (tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá):

+ 100.000 đồng/01 hồ sơ lô 11 và 12.

+ 200.000 đồng/01 hồ sơ từ lô 06 đến lô 10; từ lô 13 đến lô 21; từ lô 23 đến lô 31;

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu riêng lẻ từng lô

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên (trong giờ hành chính); điện thoại: 02373.724.994.