Ngày 25/01/2019, đấu giá gỗ keo rừng trồng thanh lý tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/01/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Bên có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk (Đ/c: Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

1. Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

1.1 Tài sản đấu giá: Gỗ keo rừng trồng thanh lý của Công ty TNHH một thành viên Cao su Krông Búk tại Nông trường cà phê Dlieya thuộc xã Dlieya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể:

STT

Địa điểm

Diện tích
(Ha)

Tổng số cây kiểm kê

Trữ lượng (ster đôi)

Đơn giá khởi điểm (đồng/ster đôi)

Giá trị khởi điểm (đồng)

Ghi chú

1

Rừng keo 936

42,34

34.068

3.579

420.000

1.503.180.000

2

Rừng keo XCP

1,50

100

13

420.000

5.460.000

3

Rừng keo lô 28

2,35

60

8

420.000

3.360.000

TỔNG CỘNG

46,19

34.228

3.600

1.512.000.000

 

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.512.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm mười hai triệu đồng chẵn).

* Ghi chú: Tài sản thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng (VAT).

1.2 Nơi có tài sản đấu giá: Tại Nông trường cà phê Dlieya của Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk thuộc xã Dlieya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ.

2.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 17/01/2019 (trong giờ hành chính) địa chỉ: Tại Nông trường cà phê Dlieya của Công ty TNHH MTV cao su Krông Búk thuộc xã Dlieya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 17/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 22/01/2019 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước.

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).

* Lưu ý: Về thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước ngày 22/01/2019 theo số tài khoản: 63110000643185 của Bên B mở tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đắk Lắk của Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh. Ngoài thời gian trên khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào thời gian khác thì phải có sự thỏa thuận với Công ty.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 22/01/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Số điện thoại: (0262)3 688.788.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút Ngày 25/01/2019.

6.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại trụ sở Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk, địa chỉ: Xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời người tham gia đấu giá và người tham dự chứng kiến.