Ngày 24/9/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước vào ngày 24/9/2019 do Đội Quản lý thị trường Số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường Số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá.

* Tên tài sản: Các mặt hàng là phụ tùng, phụ kiện sửa chữa xe máy (Có Bảng kê hàng hóa kèm theo).

- Số lượng: gồm 17 mặt hàng;

- Chất lượng: Còn mới 100%.

* Nơi có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường Số 7 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (19/9/2019 và 20/9/2019).

- Địa điểm xem tài sản: Đội Quản lý thị trường Số 2; địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

4. Giá khởi điểm; tiền mua hồ sơ; tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 7.200.000đ (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng). (Là mức giá trên là tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định).

- Tiền bán hồ sơ tham giá đấu giá: 50.000, đ/ 01 hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 1.100.000, đ (Bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng)

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 18/9/2019 đến 16h 30’ ngày 20/9/2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

- Nộp tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn trong 03 ngày: 19/9/2019; 20/9/2019 đến 16h30’ ngày 23/9/2019. Khách hàng nộp tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều 5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 24/9/2019

- Địa điểm đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức, thủ tục đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: 03 phút.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.  

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức, hộ gia đình (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

(Kèm theo Hợp đồng số 76/HĐĐG/2049 ngày 16/9/2019) 

STT

Tên tài sản

Xuất xứ

Đơn vịtính

Số

lượng

Đơn giá

(đồng)

Tổng giá trị (đồng)

(1)

(2)

(4)

(7)

1

Xích PKTAKASACO

Nước ngoài

Bộ

19

125.000

2.375.000

2

Giảm sóc xe máy NamPing

Nước ngoài

đôi

02

200.000

400.000

3

Nhựa vá săm Bestquatity

Nước ngoài

Hộp

10

5.000

50.000

4

Vòng bi xe máy Bearines

Nước ngoài

Hộp

23

40.000

920.000

5

Má phanh xe máy

Nước ngoài

Bộ

14

23.000

322.000

6

Má phanh xe máy Mpt kamakon

Nước ngoài

Bộ

109

10.000

1.090.000

7

Cao su chân dấm xe máy Mitkammakon

Nước ngoài

cái

24

12.000

288.000

8

Cao su chân dấm

Nước ngoài

cái

42

8.000

336.000

9

Hộp sịt phá gỉ

Nước ngoài

Hộp

08

20.000

160.000

10

Giảm giật xe máy

Nước ngoài

bộ

05

12.000

60.000

11

Má phanh HELP

Nước ngoài

bộ

05

23.000

115.000

12

Chân phanh

Nước ngoài

cái

16

19.000

304.000

13

Cần số xe máy

Nước ngoài

cái

09

15.000

135.000

14

Chân Chống xe máy

Nước ngoài

cái

05

15.000

75.000

15

Giàn để chân

Nướcngoài

cái

05

22.000

110.000

16

Đèn trợ sáng

Nước ngoài

cái

04

65.000

260.000

17

Buji xe máy

Nước ngoài

Hộp

02

100.000

200.000

Tổng cộng

302

7.200.000