Ngày 24/12/2018, đấu giá Tài sản gắn liền đất và chuyển nhượng quyển sử dụng đất tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2018 do Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản thứ nhất: Tài sản gắn liền đất và chuyển nhượng quyển sử dụng đất đối với căn nhà số 82 Đường Y Jút, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Diện tích thửa đất: 145,9 m2 đất ở; Tài sản: Nhà cấp IV, 03 tầng. Chất lượng: 55%.

- Tổng giá khởi điểm: 12.575.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 2.515.000.000 đồng.

3.2. Tài sản thứ hai: Tài sản gắn liền đất và chuyển nhượng quyển sử dụng đất đối với căn nhà số 67 Đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Diện tích thửa đất: 430 m2 đất ở; Tài sản: Nhà cấp 4. Chất lượng còn lại: 50%.

- Tổng giá khởi điểm: 23.048.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 4.609.600.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ; điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian địa điểm: Trong giờ hành chính, từ ngày 03/12/2018 đến 17 giờ 00, ngày 21/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện quy định của Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước và hồ sơ đấu giá.

c) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24/12/2018 tại Hội trường của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.