Ngày 24/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu dân cư tổ dân phố An Gia (khu quy hoạch dân cư phía Đông xã Quảng Lợi) thị trấn Sịa, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 24/12/2018 như sau:

I. Số lô, vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá và nơi có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất đấu giá: 10 lô đất tại khu dân cư tổ dân phố An Gia (Khu quy hoạch dân cư phía Đông xã Quảng Lợi) thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Vị trí, địa điểm khu đất đấu giá:

Vị trí: Vị trí 2, đường Nguyễn Vịnh đoạn từ giáp Tỉnh lộ 4 đến ngã tư đường tránh lũ.

Đặc điểm: Nền đất các lô đất quy hoạch điểm dân cư thấp hơn mặt đường 1m, đường quy hoạch 11,5m; hiện trạng đường nhựa 3,5m, thuận lợi cho việc ăn ở và sinh hoạt.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước: 

Stt

Ký hiệu lô đất theo bản vẽ quy hoạch

Diện tích(m2)

Khu vực/ Vị trí

Đơn giá
(đồng/m
2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

1

Lô E15

215,8

Vị trí 2, đường Nguyễn Vịnh đoạn từ giáp Tỉnh lộ 4 đến ngã tư đường tránh lũ

1.200.000

258.960.000

8.000.000

39.000.000

2

Lô E16

233,0

1.200.000

279.600.000

8.000.000

39.000.000

3

Lô E17

234,5

1.200.000

281.400.000

8.000.000

39.000.000

4

Lô E18

236,0

1.200.000

283.200.000

8.000.000

39.000.000

5

Lô E19

237,4

1.200.000

284.880.000

8.000.000

39.000.000

6

Lô E20

239,4

1.200.000

287.280.000

8.000.000

39.000.000

7

Lô E21

241,1

1.200.000

289.320.000

8.000.000

39.000.000

8

Lô E22

243,0

1.200.000

291.600.000

8.000.000

39.000.000

9

Lô E23

244,8

1.200.000

293.760.000

8.000.000

39.000.000

10

Lô E24

246,4

1.200.000

295.680.000

8.000.000

39.000.000

Tổng cộng: 10 lô

2.845.680.000

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 21/12/2018 ở vị trí các lô đất tại khu dân cư tổ dân phố An Gia (Khu quy hoạch dân cư phía Đông xã Quảng Lợi) thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định từ ngày 21 tháng 12 năm 2018 đến 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2018 và nộp vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

(Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế trước 11 giờ 00 phút ngày 23/12/2018).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền và Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa.

- Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 21/12/2018, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và thu tiền đặt trước tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại thông báo đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức, số vòng đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền; Địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567,website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, địa chỉ: Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND thị trấn Sịa./.