Ngày 24/12/2018, đấu giá Dây truyền thiết bị đông lạnh xuất khẩu tại tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Số 36, Tổ 16C, Khu 9, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Thông báo việc tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2018 như sau:

1. Tên tài sản đấu giá (Có danh sách chi tiết theo hồ sơ đấu giá):

- Tài sản 1: Dây truyền thiết bị đông lạnh xuất khẩu. Giá khởi điểm: 259.000.000 đ. Tiền đặt trước: 30.000.000 đ.

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí và chi phí khác (Nếu có).

2. Nơi có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Thọ. Số 1500 Hùng Vương, Gia Cẩm,  Việt Trì, Phú Thọ.

3. Nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú mở tại AGRIBANK Phú Thọ hoặc bằng bảo lãnh của Ngân hàng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Nhà Văn hóa Khu 9, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì

- 08h00, ngày 24/12/2018.

Mọi chi tiết  liên hệ (trong giờ hành chính): Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. ĐT: 02103842215 hoặc chi nhánh Ngân hàng Phát triển Phú Thọ - Mr Cường: 0963280868.