Ngày 24/10/2019, đấu giá vật chứng trong vụ án buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/10/2019 do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn (Số 15 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản bán đấu giá: gồm 38 mặt hàng linh kiện xe máy điện (Phụ lục chi tiết kèm theo) là vật chứng trong vụ án buôn lậu xảy ra ngày 21/01/2019, tại cửa khẩu Hữu Nghị, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đối với Công ty TNHH phụ tùng Việt Đài theo Quyết định tạm giữ số 07, ngày 21/3/2019 của Cơ quan CSĐT (PC01) – Công an tỉnh Lạng Sơn.  

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 18/10/2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: đường Ngô Quyền, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.710.195.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm mười triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn).

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 370.000.000đ/ 01 hồ sơ (Ba trăm bẩy mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 229704070006688 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày (trong giờ hành chính) từ ngày 21/10/2019 đến ngày 23/10/2019.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 21/10/2019 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký tham gia đấu giá - Tầng 1 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2019 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên đến trụ sở làm việc của Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá, nhận hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá do Viên chức Trung tâm thực hiện trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2019 (nếu là tổ chức);

+ Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định;

+ Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn theo quy định. Trong trường hợp khách hàng không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 21/10/2019 đến ngày 23/10/2019.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 24/10/2019 tại Phòng họp - Tầng 3 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

9. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a) Hình thức đấu giá: Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa ba (03) vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên, vòng đấu thứ nhất trả từ giá khởi điểm trở lên, giá khởi điểm của vòng tiếp theo là giá đã trả cao nhất của vòng trước liền kề cộng với bước giá đã quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; SĐT: 0205.3.717.994) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn (Số 15 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)./.

Ngày 24/10/2019, đấu giá vật chứng trong vụ án buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn - ảnh 1
Ngày 24/10/2019, đấu giá vật chứng trong vụ án buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn - ảnh 2
Ngày 24/10/2019, đấu giá vật chứng trong vụ án buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn - ảnh 3
Ngày 24/10/2019, đấu giá vật chứng trong vụ án buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn - ảnh 4
Ngày 24/10/2019, đấu giá vật chứng trong vụ án buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn - ảnh 5
Ngày 24/10/2019, đấu giá vật chứng trong vụ án buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn - ảnh 6
Ngày 24/10/2019, đấu giá vật chứng trong vụ án buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn - ảnh 7