Ngày 24/01/2019, đấu giá xe ô tô và máy thi công tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/01/2019 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Số 84 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Sơn Tịnh. Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Linh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24/01/2019 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- TS 1: Xe ô tô, BS 76C-058.87. GKĐ: 295.919.000 đồng;     

- TS 2: Xe ô tô tải, BS 76C-057.31. GKĐ: 295.919.000 đồng;   

- TS 3: Xe ô tô, BS 76M-2636. GKĐ: 327.275.000 đồng;

- TS 4: Máy đào, BS 76XA 1029. GKĐ: 332.725.000 đồng.    

Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/ bộ/ tài sản; Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ tài sản.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp vào ngày 21/01/2019 trong giờ hành chính.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 21/01/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá. 

- Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và thông tin chi tiết liên quan đến tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu đăng ký tại CN Công ty Đấu giá Hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi.

- Bước giá tối thiểu là 3.000.000 đồng.

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu. LH: 0905.011.306.