Ngày 24/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/01/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Số 37 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất theo giá đất ở và đất thương mại dịch vụ, hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (đối với phần diện tích đất ở) và thuê đất trả tiền một lần (đối với phần diện tích đất thuê) đối với dự án Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (giai đoạn 1) tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Diện tích theo quy hoạch: 53.025m2. Trong đó: Diện tích đất ở: (đất xây dựng chung cư) là: 1.476m2 và diện tích đất thương mại, dịch vụ là: 27.614m2 (bao gồm cả diện tích bãi đỗ xe là: 4.156m2). Đối với phần diện tích còn lại: Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm đầu tư, xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt và chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng công trình công cộng đối với diện tích dùng chung trong dự án (HTKT, công viên, cây xanh,…)

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở (đất xây dựng chung cư) và đất thương mại dịch vụ .

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở: lâu dài

- Đất Thương mại dịch vụ: 50 năm

- Mật độ xây dựng: 39,9%;

- Chiều cao xây dựng công trình (theo Quyết định 1475/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2018 của UBND thành phố)

- Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật của thửa đất: Đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Giá khởi điểm:

+ Đối với giá đất ở (chung cư): 102.055.531 đồng/m2.

+ Đối với giá đất thương mại dịch vụ (thời hạn 50 năm): 43.622.700 đồng/m2.

Đơn giá đất cụ thể bình quân của Dự án Khu công viên phần mềm số 2 (giái đoạn 1) đối với phần diện tích 29.090 m2 là: 46.587.529 đồng/m2 (Bốn mươi sáu triệu, năm trăm tám bảy nghìn, năm trăm hai chín đồng/m2). Trong đó: diện tích đất chung cư là 1.476m2; diện tích đất thương mại dịch vụ là 27.614m2.

- Tổng giá trị khởi điểm khu đất là: 46.587.529đồng/m2 x 29.090m2 = 1.355.231.218.610 đồng (Một nghìn ba trăm năm mươi lăm tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, hai trăm mười tám nghìn, sáu trăm mười đồng)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 21/01/2019 tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 21/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 5.000.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 135.523.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian đăng ký: Đến trước 16 giờ 00 ngày 21/01/2019;

Điều kiện đăng ký tham gia của khách hàng: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản theo mẫu, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ, tổng mức đầu tư;

- Có báo cáo tổng quát dự án đầu tư phù hợp với yêu cầu quy hoạch, tiến độ và tổng mức đầu tư dự án; Đảm bảo về năng lực tài chính, thực hiện ký quỹ;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai;

- Đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn mà Trung tâm đấu giá tài sản đã thông báo, niêm yết công khai.

Cách thức đăng ký: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế trong nước(Có tài liệu chứng minh tư cách pháp lý) đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Trước 10 giờ 00 ngày 24/01/2019

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 24/01/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp; Phương thức trả giá lên

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.