Ngày 24/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 18 ô đất tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức đấu giá vào ngày 24/01/2019 như sau:

1. Vị trí 1: Khu Hà Biên, xã Võ Miếu, gồm 02 ô đất. Diện tích: 135,0 ÷ 144,2 m2. Giá khởi điểm: 1.200.000 đ/m2.

2. Vị trí 2: Khu Lau xã Yên Sơn, gồm 30 ô đất. Diện tích 100,0 m2 đến 301,0 m2. Giá khởi điểm: 650.000 đ/ m2 đến 1.200.000 đ/ m2.

3. Vị trí 3: Khu Thống Nhất, TT. Thanh Sơn, gồm 06 ô đất. Diện tích 150,0 m2  đến 261,0 m2. Giá khởi điểm: 1.800.000 đ/ m2 đến 2.000.000 đ/ m2.

4. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn. Đ/c: TT. Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ.

5. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đ ÷ 200.000 đ. Tiền đặt trước: 20% giá trị ô đất.

6. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 21/01/2019 tại Phòng TC - KH huyện Thanh Sơn.

7. Xem tài sản: Ngày 17 và 18/01/2019 tại vị trí khu đất trên.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định, làm thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng TC – KH huyện Thanh Sơn.

9. Nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản số 2715201004915 mở tại Agribank Thanh Sơn của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h00’, ngày 24/01/2019 tại UBND huyện Thanh Sơn.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Tho. ĐT: 0210 3842215; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn; UBND xã Yên Sơn; UBND xã Võ Miếu; UBND thị trấn Thanh Sơn.