Ngày 24/01/2019, đấu giá 129,07 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/01/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM. Địa chỉ: Số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Q. Tân Bình, TP.HCM.

2. Tên người có tài sản bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh. Đ/c: Quốc lộ 22B - Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

3. Tên tài sản bán đấu giá: Cây Cao su thanh lý.

Tên Nông trường

Diện tích

Số Cây

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Nông trường Đồng Rùm

129,07 ha

49.142 cây

33.900.000.000 đ

6.780.000.000 đ

4. Thời gian/ địa điểm xem tài sản: GHC các ngày trong tuần tại Nông trường Đồng Rùm.

5. Thời gian/ địa điểm bán/ nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: GHC Từ ngày 09/1 đến 16h00, ngày 22/1/2019. Tại chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP.HCM và P. Kế hoạch - Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.

6. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước/ hạn nộp: Trước 11h00’, ngày 23/01/2019.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Điều 38 của Luật Đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức đấu giá lên.

9. Thời gian, địa điểm mở phiếu trả giá: 14h30, ngày 24/01/2019. Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh.