Ngày 23/8/2019, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã xử lý tịch thu gồm:

- Tài sản do UBND huyện Phú Thiện ra quyết định tịch thu: 12.563 m3 gỗ tròn, xẻ các loại từ nhóm 3-7 (Gồm 01 quyết định); Giá khởi điểm là: 25.865.990 đồng .

- Tài sản do Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện ra quyết định tịch thu: 3,596 m3 gỗ tròn, xẻ các loại từ nhóm 2-7; 530 kg cành nhánh, gốc, rễ gỗ Hương N1; 20 Ster củi tạp và 03 chiếc cộ bò (tại 08 quyết định); Giá khởi điểm là: 26.101.275 đồng.

* Tổng giá khởi điểm: 51.967.265 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi bảy ngàn hai trăm sáu mươi lăm đồng).

* Nguồn gốc: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

* Địa chỉ tài sản tại: Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, vào các ngày 19 và 20/8/2019 (theo giờ hành chính) tại Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 30 phút ngày 20/8/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 10.000.000 đồng, nộp bằng chuyển khoản trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 30 phút ngày20/8/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23/8/2019 tại Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.