Ngày 23/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

 “Đấu giá quyền sử dụng đất tại đường D1, khu hạ tầng sau kè bờ tả Sông Hồng”

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, thị trân Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá quy định:

3.1. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 24 thửa đất tại đường D1, khu hạ tầng sau kè bờ tả sông hồng, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/m2.

3.2. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

b. Tiền đặt trước: 20%/ giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. (Chi tiết về sơ đồ và diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của từng thửa đất tham khảo tại Hồ sơ đấu giá)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 08; 09/8/2019. Khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 02/8/2019 đến ngày 20/8/2019, trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Từ ngày 02/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/8/2019 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất, tầng 3, Nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/8/2019, nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 99999 601 9999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Lào Cai (TT Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 23/8/2019 tại Hội trường tầng 5, nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện;

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thông báo này được niêm yết công khai tại:

- Đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính;

- Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai đăng thông báo quảng cáo trên sóng truyền hình 02 (hai) lần, vào các ngày 02/8/2019 và 07/8/2019;

- Đề nghị Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Bảo Thắng phát thông báo trên sóng Truyền thanh, truyền hình 02 lần vào các ngày 03/8/2019 và 06/8/2019.

  - UBND thị trấn Phố Lu;

  - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0915.768.266.

Ngày 23/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 24 thửa đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai - ảnh 1