Ngày 23/5/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ tại tỉnh Thái Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/5/2019 do UBND huyện Vũ Thư ủy quyền như sau: