Ngày 23/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2019 do Ban Quản lý dự án Tạo, phát triển quỹ đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Ban Quản lý dự án Tạo, phát triển quỹ đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Phòng Kinh tế và Hạ tầng). Địa chỉ: Số 209, đường Võ Nguyên Giáp, tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 07 thửa đất ở tại ô số 07 thuộc Dự án: Tạo, phát triển quỹ đất tại các ô: 05, 07, 09 và 67, thị trấn Quy Đạt (đợt 3), huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Diện tích từ 167,0 m2/thửa đến 183,0 m2/thửa đất.

- Giá khởi điểm từ 255.510.000 đồng/thửa đến 279.990.000 đồng/thửa đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Tiền đặt trước: Nộp 50.000.000 đồng/thửa đất/hồ sơ đăng ký.

Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Ban Quản lý dự án Tạo, phát triển quỹ đất tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Phòng Kinh tế và Hạ tầng), Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa và trụ sở UBND thị trấn Quy Đạt.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 31/10/2019 đến 16h30/ ngày 20/11/2019 tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 14/11/2019 và ngày 15/11/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 18/11/2019 đến 16h30/ ngày 20/11/2019 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 18/11/2019 đến 16h30/ ngày 20/11/2019 tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 23/11/2019 tại trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Minh Hóa. Địa chỉ: Số 4, đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3856585.PHỤ LỤC CHI TIẾT

Quyền sử dụng 07 thửa đất ở tại ô số 07 thuộc Dự án: Tạo, phát triển quỹ đất tại các ô: 05, 07, 09 và 67, thị trấn Quy Đạt (đợt 3), huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

(Kèm theo Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất ngày 31/10/2019 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình)

TT

Lô đất số

Thửa đất số

Tờ bản đồ

Mục đích SDĐ

Diện tích(m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Tiền muahồ sơ tham gia đấu giá

(đồng)

Ghi chú

1

L1

203

2

ODT

183,0

279.990.000

50.000.000

200.000

Mặt tiền đường 10,5m, Hướng Đông (đường chưa hoàn thành)

2

L2

204

2

ODT

180,0

275.400.000

50.000.000

200.000

Mặt tiền đường 10,5m, Hướng Đông (đường chưa hoàn thành)

3

L3

207

2

ODT

178,0

272.340.000

50.000.000

200.000

Mặt tiền đường 10,5m, Hướng Đông (đường chưa hoàn thành)

4

L4

208

2

ODT

175,0

267.750.000

50.000.000

200.000

Mặt tiền đường 10,5m, Hướng Đông (đường chưa hoàn thành)

5

L5

211

2

ODT

172,0

263.160.000

50.000.000

200.000

Mặt tiền đường 10,5m, Hướng Đông (đường chưa hoàn thành)

6

L6

212

2

ODT

169,0

258.570.000

50.000.000

200.000

Mặt tiền đường 10,5m, Hướng Đông (đường chưa hoàn thành)

7

L7

256

4

ODT

167,0

255.510.000

50.000.000

200.000

Mặt tiền đường 10,5m, Hướng Đông (đường chưa hoàn thành)

Tổng 07 thửa đất

1.224

1.872.720.000