Ngày 23/11/2018, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/11/2018 do UBND huyện Ba Bể ủy quyền như sau: