Ngày 23/10/2019, đấu giá Công trình xây dựng, máy móc thiết bị, đồ dùng văn phòng đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 23/10/2019 do  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam ủy quyền như sau:
Ngày 23/10/2019, đấu giá Công trình xây dựng, máy móc thiết bị, đồ dùng văn phòng đã qua sử dụng tại tỉnh Quảng Nam

1. Tài sản đấu giá: Tài sản kê biên Thi hành án Công trình xây dựng, máy móc thiết bị, đồ dùng văn phòng đã qua sử dụng – Công ty TNHH sản xuất bột giấy và giấy Dương Chấn do ông Thân Duy Đạo làm đại diện.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Cụm CN Quế Thọ 2, thôn Mỹ Thạnh, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 5.565.185.031 đồng (Năm tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu một trăm tám mươi lăm ngàn không trăm ba mươi mốt đồng./.).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác nếu có. Người trúng đấu giá tự chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sử dụng, sang tên đổi chủ.

4. Tiền đặt trước: 1.100.000.000 đồng /01 hồ sơ tham gia đấu giá (Một tỷ một trăm triệu đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Năm trăm nghìn đồng/một hồ sơ tham gia đấu giá).

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với công ty để sắp xếp thời gian.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): từ ngày có Thông báo Đấu giá tài sản đến 08h00 ngày 21/10/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 21/10/2019 đến 10h00 ngày 22/10/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

11. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/10/2019 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam (Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: Tầng 03, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777 hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam; Đ/c: Khối phố Ngọc Nam, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.