Ngày 22/5/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đại An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/5/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau: