Ngày 22/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 52 ô đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/4/2019 do UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: UBND thành phố Việt Trì, Số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168      ĐT: 02106 266 699.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 52 ô đất ở khu vực băng 2 đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu Bình Hải (giai đoạn 2), xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, như sau: 

TT
Ký hiệu ô đất
Diện tích (m2/ô đất)
Giá khởi điểm
(đồng/m2)
Tiền đặt trước
(đồng/m
2)
Bước giá (đồng/m2)
Tiền hồ sơ (đồng/hồ sơ)

1

Ô số L 01

200,80

12.000.000

320.000.000

500.000

500.000

2

Ô số L 25

148,30

11.000.000

320.000.000

500.000

500.000

3

Ô số L 26

191,40

12.000.000

320.000.000

500.000

500.000

4

Ô số L 35, ô số L 36

134,00

12.000.000

320.000.000

500.000

500.000

5

Ô số L47

146,00

12.000.000

320.000.000

500.000

500.000

6

Ô số L 52

252,50

11.000.000

320.000.000

500.000

500.000

7

Từ ô số L 02 đến ô số L 10, từ ô số L 13 đến ô số L 24

107,50

11.000.000

220.000.000

500.000

500.000

8

Ô số L 11, ô số L 12

107,50

12.000.000

220.000.000

500.000

500.000

9

Từ ô số L 27 đến ô số L 34;từ ô số L 37 đến ô số L 46; ô số L 49; ô số L 50

100,00

11.000.000

220.000.000

500.000

500.000

10

Ô số L 48

100,00

12.000.000

220.000.000

500.000

500.000

11

Ô số L 51

110,00

11.000.000

220.000.000

500.000

500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 11, 12/04/2019 (Trong giờ hành chính), tại khu vực băng 2 đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu Bình Hải (giai đoạn 2), xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 19/04/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 44A, ngõ 126 Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Từ 7h30 ngày 17/4/2019 đến 10h30 19/04/2019, nộp vào tài khoản số 42110000320308 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đấu giá, tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của BIDV Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: Từ 07h30 ngày 22/04/2019, tại Hội trường lớn Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 3443, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ, điện thoại: 02106 266 699.

Phòng Tài chính - Kế hoạch, tầng 3, UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103 847 184 hoặc UBND xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ ./.