Ngày 22/3/2019, đấu giá hội trường của Trung tâm văn hóa huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang)

(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/3/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Đông uỷ quyền như sau: