Ngày 22/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2019 do Đài Phát thanh truyền hình Quảng Trị ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị

- Người có tài sản: Đài Phát thanh truyền hình Quảng Trị. Địa chỉ: 105 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (Nhà ở Đội Công an Bảo vệ mục tiêu, 3 tầng cấp III) gắn liền với thửa đất số 383, tờ bản đồ số 18 của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Trị (tại kiệt 105 Nguyễn Trãi, phường 1, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 22/11/2019 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Giá khởi điểm: 950.922.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu chín trăm hai mươi hai nghìn đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1 hồ sơ (theo Quy định tại TT 48/2017/TT-BTC)

- Tiền đặt trước: 95.000.000 đồng

+ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 19; 20; 21/11/2019 (trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Quảng Trị (Số tài khoản: 118000089401, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 19/11/2019 tại địa chỉ có tài sản nói trên.

-Thời gian địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 19/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân và Tổ chức có nhu cầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nghiên cứu ký quy chế, nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, giấy CMND hoặc GPKD tại Công ty và Nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo đúng thời gian quy định.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng xác định người trúng đấu giá

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Vậy, Công ty thông báo cho các cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565379.