Ngày 22/11/2018, đấu giá xe ô tô tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản 01: 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry LE 05 chỗ đã qua sử dụng, số khung: 4T1BB3EK0BU208639, số máy: 2AR-0319831, màu sơn đen, nhiên liệu xăng, hộp số tự động, sản xuất năm 2011 tại Mỹ (Có thông số kỹ thuật kèm theo). Giá khởi điểm của tài sản: 451.881.000 đồng (Bốn trăm năm mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi mốt ngàn đồng)(Giá không có thuế Giá trị gia tăng).

Tài sản 02: 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VENZA 05 chỗ đã qua sử dụng, số khung: 4T3ZK11A79U011200, số máy: 2GR6518708, màu sơn nâu, nhiên liệu xăng, hộp số tự động, sản xuất năm 2009 tại Mỹ (Có thông số kỹ thuật kèm theo). Giá khởi điểm của tài sản: 614.242.000 đồng (Sáu trăm mười bốn triệu, hai trăm bốn mươi hai ngàn đồng)(Giá không có thuế Giá trị gia tăng).

4. Xem tài sản tại: Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tài sản 01: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 90.000.000 đồng.

Tài sản 02: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 122.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 19/11/2018, địa điểm xem tài sản tại Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng.

7. Thời gian, địa điẻm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 19/11/2018, địa điểm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 19/11/2018; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời gian kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Đến trước 10 giờ 00 ngày 22/11/2018.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 00 ngày 22/11/2018, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

12. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại (0236) 3889627 – 3887678. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.