Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty Cổ phần tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản ngày 22/11/2018 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Khánh ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Khánh.

Địa chỉ: CMT8, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Chủ tài sản: Ông Trần Văn Sâm và Bà Nguyễn Thị Nén

Địa chỉ: số 70, Trần Phú, Kp.3, phường Xuân Thanh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

1. Chi tiết tài sản đấu giá:

- Diện tích: 10.457,9m2 thuộc các thửa đất số 288 (1.772m2), 289 (2.016m2), 296 (3.111,9m2), 314 (1.755m2), 315 (1.803m2), tờ bản đồ số 16, xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Vị trí: Khu đất không có đường vào (đi nhờ qua các thửa đất khác), cách đường đất rộng 1m khoảng 200m.

- Mục đích sử dụng: Đất LUC.

- Hình dáng: Không vuông vức.

- Hiện trạng: Trên đất có trồng cây lúa.

Tình trạng pháp lý của tài sản:

- Giấy CNQSDĐ số C448466 ngày 30/12/1994 do UBND huyện Long Khánh cấp cho Ông Trần Văn Sâm được quyền sử dụng 10.038m2 đất thuộc thửa số 679, 680, 1105 tờ bản đồ số 14, xã Bảo Vinh, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai (nay thuộc thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

+ Mục đích sử dụng đất: Lúa

- Theo Trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 1639/2016 ngày 07/08/2016 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Long Khánh thực hiện xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng thực tế thửa đất số 288, tờ bản đồ địa chính số 16 xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, có diện tích 1.772m2 được giới hạn bởi các mốc (1,2,3,4,1). Mục đích sử dụng: Đất LUC.

- Theo Trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 3475/2018 ngày 29/08/2018 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Long Khánh thực hiện xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng thực tế thửa đất số 289, tờ bản đồ địa chính số 16 xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, có diện tích 2.016m2 được giới hạn bởi các mốc (1,2,3,4,5,6,1). Mục đích sử dụng: Đất LUC.

- Theo Trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 1639/2016 ngày 07/08/2016 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Long Khánh thực hiện xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng thực tế thửa đất số 296, tờ bản đồ địa chính số 16 xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, có diện tích 3.111,9m2 được giới hạn bởi các mốc (1,2,…,10,1). Mục đích sử dụng: Đất LUC.

- Theo Trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 1639/2016 ngày 07/08/2016 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Long Khánh thực hiện xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng thực tế thửa đất số 314, tờ bản đồ địa chính số 16 xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, có diện tích 1.755m2 được giới hạn bởi các mốc (1,2,3,4,5,6,1). Mục đích sử dụng: Đất LUC.

- Theo Trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 1639/2016 ngày 07/08/2016 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Long Khánh thực hiện xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng thực tế thửa đất số 315, tờ bản đồ địa chính số 16 xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, có diện tích 1.803m2 được giới hạn bởi các mốc (1,2,3,4,5,6,1). Mục đích sử dụng: Đất LUC.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Giá khởi điểm: 366.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng).

- Tiền đặt trước: 73.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 19/11/2018 đến ngày 21/11/2018 (Trong giờ làm việc hành chính) vào số tài khoản 115.000.190919 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Đồng Nai của Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

3. Thời hạn và địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/11/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm. (Trong giờ làm việc hành chính)

4. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/11/2018 tại nơi có tài sản thuộc xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

5. Thời hạn và địa điểm đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/11/2018 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm. (Trong giờ làm việc hành chính)

6. Hình thức, phương thức, bước giá tại cuộc đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. 

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá tối thiểu là: 2.000.000 đồng.

7. Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 22/11/2018.

8. Địa điểm đấu giá: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh.

9. Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá tài sản:

- Người đăng ký đấu giá phải nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (Đơn do tổ chức đấu giá phát hành), tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định theo Thông báo này.

- Người tham gia đấu giá chịu phí giao dịch của Ngân hàng (nếu có) khi nộp tiền đặt trước hoặc nhận tiền đặt trước (trong trường hợp không trúng đấu giá) qua hình thức chuyển khoản.

- Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến tài sản, đề nghị gởi đơn đến Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh trong thời hạn đăng ký để được giải quyết.

- Người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản trước ngày đấu giá 01 ngày làm việc (theo khoản 5, Điều 101 Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

- Người mua được tài sản nộp phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định.

- Người trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cuộc đấu giá kết thúc.

- Cần biết thêm chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần Tư vấn dịch vụ tài sản và Đấu giá Đồng Tâm.

- Địa chỉ: Số T04-B2, Nguyễn Ái Quốc, KP.3, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại số: 0251.3943.338