Ngày 22/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp Danh Lạc Việt thông báo đấu giá quyền sử dụng đất xã Hoa Sơn; xã Trường Thịnh; xã Liên Bạt; xã Tảo Dương Văn; xã Đội  Bình; xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa vào ngày 22/11/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, GKĐ, TĐT, tiền MHS:

- 01 thửa đất khu Ao Cửa Vạn, thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn: GKĐ 6.000.000 đ; TĐT: 50.000.000 đ.

- 10 thửa đất khu Sau chùa, thôn Đống Vũ, xã Trường Thịnh: GKĐ 5.000.000 đ; TĐT: 70.000.000 đ.

- 01 thửa đất khu Hống sau, thôn Họa Đống, xã Trường Thịnh: GKĐ 2.000.000 đ; TĐT 30.000.000 đ.

- 04 thửa đất khu Ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt: GKĐ 4.700.000 đ; TĐT 40.000.000 đ.

- 07 thửa đất khu Ao Ông Tiêu, thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt: GKĐ 3.900.000 đ; TĐT 30.000.000 đ.

- 10 thửa đất khu Ao Trung Làng, thôn Văn Cao, xã Tảo Dương Văn: GKĐ 4.500.000 đ; TĐT 60.000.000 đ.

- 07 thửa đất khu Xứ đồng xăng, thôn Triều Khúc, xã Đội Bình: GKĐ 6.200.000 đ; TĐT 70.000.000 đ.

- 07 thửa đất khu Áng, thôn Mãn Xoan, xã Kim Đường: GKĐ 4.500.000 đ; TĐT 80.000.000 đ.

 Tiền mua hồ sơ: 200.000 đ; 500.000 đ/ hồ sơ/ thửa.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08h30, ngày 22/11/2018 (Thứ 5) tại Hội trường lớn UBND huyện Ứng Hòa.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 07/11/2018 đến 17 giờ 00, ngày 19/11/2018 tại Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp Danh Lạc Việt.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 15/11; 16/11 đến 17 giờ 00, ngày  19/11/2018  bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt (trong giờ hành chính trừ thứ bảy, Chủ nhật).

Liên hệ: Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt, số 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, HN (0243.2115234); TTPTQĐ huyện Ứng Hòa, số 59 phố Lê Lợi, TT Vân Đình, Ứng Hòa, HN (0243.3980886).