Ngày 22/11/2018, đấu giá khai thác tận dụng gỗ rừng trồng thông nhựa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 1 tổ chức đấu giá khai thác tận dụng gỗ rừng trồng thông nhựa, vào ngày 22/11/2018, cụ thể như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá khai thác tận dụng gỗ rừng trồng thông nhựa, cụ thể như sau:

Loại cây: Thông nhựa.

Diện tích: 16,5ha

Nguồn gốc rừng trồng: Trồng theo dự án PAM.

Năm trồng: 1994

Vị trí: Khoảnh 6, tiểu khu 113 và ngoài tiểu khu, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

Mật độ hiện còn bình quân: 335 cây/ha.

(Có hồ sơ thiết kế kèm theo)

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản: 137.381.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi mốt ngàn đồng)

Giá khởi điểm trên không bao gồm VAT, các khoản thuế, lệ phí liên quan đến tài sản bán đấu giá do người mua được tài sản chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định hiện hành.

b. Tiền đặt trước:    25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng)

c. Tiền ký quỹ:   30.000.000 đồng ( Ba mươi triệu đồng chẵn)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản bán đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 1 và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đi kiểm tra hiện trường, nghiệm thu đã khai thác xong tài sản. (nhằm hạn chế tình trạng kéo dài thời gian khai thác).

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá:   200.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá:   2.000.000 đồng

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/11/2018 đến 16h30 ngày 11/11/2018 tại Khoảnh 6, tiểu khu 113 và ngoài tiểu khu, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà.

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì liên hệ Hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 1 để được bố trí đưa đi xem tài sản trực tiếp.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 19/11/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 19/11/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 19/11/2018 đến 16h30 ngày 21/11/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 22/11/2018.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Hợp tác xã nông nghiệp Hương Hồ 1 - TDP 7, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Số điện thoại: 0234.3550129.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.