Ngày 22/11/2018 đấu giá bán cổ phần của Vinaconex

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo ngày 22/11/2018 tổ chức đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)

Địa chỉ: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu, ...

Vốn điều lệ: 4.417.106.730.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm một cổ phần: 21.300 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm lô cổ phần: 2.002.416.727.500 đồng/lô

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      94.010.175 cổ phần

Số lô cổ phần đưa ra đấu giá: 1 lô

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     94.010.175 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: từ 25/10/2018 đến ngày 05/11/2018

+ Địa điểm: trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: chậm nhất ngày 12/11/2018

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ ngày 13/11/2018 đến 15h30 ngày 19/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 14 giờ 30 phút ngày 22/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          15h30 ngày 22/11/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 23/11/2018 đến ngày 29/11/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 23/11/2018 đến ngày 27/11/2018