Ngày 22/11/2018, đấu giá 2 xe ô tô cứu thương, hiệu TOYOTA tại tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 22/11/2018 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 06, đường Nguyễn Huệ, Phường 3, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

02 Xe ô tô cứu thương, hiệu TOYOTA, (biển số 94A- 0076, số máy 1RZ-0641552, số khung 94-7000549 và 94A- 0075, số máy 0639867, số khung 94-7000547), năm, nước sản xuất: 1993, Nhật Bản, nhiên liệu: xăng, năm hết niên hạn sử dụng 2013. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, số 06, đường Nguyễn Huệ, Phường 3, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đăng ký xe ô tô số 0000806 ngày 15/5/2007 của Phòng CSGT;

Đăng ký xe ô tô số 0000805 ngày 15/5/2007 của Phòng CSGT.

4. Giá khởi điểm: 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 30/10/2018 đến 17 giờ ngày 19/11/2018 tại nơi lưu giữ tài sản.

6. Tiền đặt trước: 2.800.000 đồng nộp ngày 19; 20; 21/11/2018.

7. Tiền mua hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/10/2018 đến 17 giờ ngày 19/11/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu ( trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá) tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 22/11/2018.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.